LEGGEANVISNING / FDV

 

HARDVOKSOLJEDE GULV

Vær oppmerksom på at ulike treslag har ulike egenskaper slik som hardhet, inntrykks- og ripefølsomhet, farge mm. Fargen på alle parkettgulv forandres når pakken åpnes og gulvet blir utsatt for UV-lys. Teak, valnøtt samt varmebehandlede treslag forandres mest. 

Vær oppmerksom på at fete/blanke flekker synes tydeligere på gulv med en matt overflate, spesielt i rom med slepelys. Vedlikeholdsfrekvens må derfor tilpasses til rommet, smussbelastning og lysinnslipp. Til hardvoks- oljede tregulv anbefales pleie og vedlikeholdsmidler som er spesiallaget for hardvoksoljede gulv. Hardvoksoljeprodusenter som Saicos, Bona, Woka eller Osmo har alle egnede såper.

Innendørsklima: 

Rett inneklima og luftfuktighet er viktigt for at parkettgulv ikke skal formforandres mer enn normalt. I nye hus bør man være spesielt oppmerksom på dette. Byggfukt og høy sommerfukt krever god ventilasjon og eventuelt oppvarming/avfuktning. 

Luftens relative fuktighet innendørs skal ligge mellom 30% og 60% RF. Under fyringssesongen kan det i blant bli for tørt, under 30% RF, da kreves det at luften tilføres fuktighet ved hjelp av f.eks. luftfukter. Husk at ved gulvvarme bør kun være en komfortvame og overflatetemperaturen må aldri overstige 27°C. 

Daglig rengjøring:

Ved daglig rengjøring behøves normalt kun tørre rengjøringsmetoder, tørrmopping eller støvsuging.
Ved grundigere rengjøring, tilsett såpe for hardvoksoljede gulv i vannet og fukttørk gulvet med en godt oppvridd mopp. Våtmopp anbefales ikke ettersom den etterlater seg for mye vann på parkettgulvet. Etter vask med vann og såpe bær gulvet være tør etter 1-2 minutter. 

Reoljing:

Ved behov startes rengjøring med rengjøring som angitt over. Påfør deretter et tynt lag med hardvoksolje. Vi anbefaler å benytte seg av autoriserte gulvslipere for reoljing da disse har god kunnskap på hvor mye olje som skal på. Reoljingsintervaller er normalt fra 1 til 7 år.

 

Smussforebyggende tiltak:

Stopp smusset ved ytterdøren med passende avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stopper ved døren, desto mindre renhold trengs inne i lokalene. Husk at sand og grus sliter på gulvet og lager riper. Møbelknotter under møblene og beskyttelsesplate under rullende stolhjul reduserer risiko for merker og riper på gulvet. Væske må tørkes opp omgående. 

 

Legging Flytende:

Flytende legging innebærer at parkettgulvet ikke skal festes (dvs. spikres eller limes) til undergulvet. Gulvet skal kunne bevege seg fritt etter forandringene i inneklimaet. Det skal ikke låses fast med tunge gjenstander, f.eks. kjøkken- innredninger, ovner/peiser eller tunge skap. Undergulvet må være plant, fast, tørt, rent og oppfylle de relevante kravene i NS3420 Q. Kravet til planhet er+/- 2 mm pr 2 meter. Måles med rettholt. Den relative luftfuktigheten (RF) skal ligge mellom 30-60 %, og temperaturen skal være minst 18 °C før, under og etter leggingen. Siden det kan oppstå fukt i et nybygd hus, bør rommet varmes opp og luftes i god tid før leggingen, slik at rommet får riktig inneklima. Tenk på at sparkling, støping og maling øker luftfuktigheten kraftig. Utfør derfor slikt arbeid i god tid før gulvleggingen og evt bruk avfukter.

Parkettgulv skal oppbevares i rom der klimaforholdene er som beskrevet ovenfor, og ikke direkte på betong. Åpne forpakningene etterhvert som gulvet legges. Forbruker er ansvarlig for feilaktig oppbevaring. 

Fuktsperre:

En fuktsperre skal alltid brukes når det er risiko for stigende fukt og alltid når undergulvet er betong på mark, lettbetonggulv, gulv over fuktige og varme rom (vaskerom, fyrrom osv.), gulv med varmekabler og krypkjeller. En god regel er å alltid bruke fuktsperre uavhengig. Fuktsperren skal bestå av en aldringsbestandig polyetenfolie (minst 0,20 mm tykk), eller en kombinasjon av fuktsperre/cellfoam. Fuktsperren skal legges med en overlapping på minst 200 mm og tapes med aldringsbestandig tape.

Bevegelsesfuge:

Tre er et levende materiale, noe som betyr at et parkettgulv som legges flytende kommer til å utvide seg eller krympe avhengig av hvordan inneklimaet varierer i løpet av året.
På grunn av dette må du lage et mellomrom (en bevegelsesfuge) på minst 1,5 mm pr breddemeter med gulv, men beregn minst 8 -10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og terskler, rør, trapper, stolper, åpne peiser, steingulv, kjøkkeninnredning osv. Bevegelsesfugen skjules med en list eller sokkel 

Maksimal overflate for legging:

”Rene” (rektangulære) overflater kan normalt legges med bord på en sammenhengende overflate på opptil 240 m2. Den maksimale gulvbredden er imidlertid 12 m, og lengden er 20 m. Større områder må deles opp med bevegelsesfuger. Maksimal størrelse for rutemønstret tregulv er 8 meter på tvers av bordene og 12 meter i lengderetningen. 

Vær også oppmerksom på at tunge møbler kan låse gulvet. 

OBS! I korridorer skal bordene alltid legges i korridorens lengderetning! 

 

Generelt: I mer kompliserte tilfeller, f.eks. der gulvet skal legges i en gang med rom på begge sider der det skal legges på langs, eller i tilstøtende rom som er adskilt av døråpninger eller terskler, skal du legge gulvet i flere separate kvadrater/rektangler med bevegelsesfuger mellom. 

Hvis alle overflater må legges som et sammenhengende gulv uten fuger, kan bordene limes fast i undergulvet (se separate instruksjoner). 

Denne metoden minimerer bevegelsene i parkettgulvet og skal også benyttes når det legges mønstre, hvor bord legges i forskjellige retninger, eller ved andre tilfeller der det kan oppstå uregelmessige bevegelser i gulvet.

 

Spenningslyd:


Det kan i alle tregulv forekomme spenningslyd når man går over gulvet. Dette er mest vanlig i årets fuktige perioder samt ved fyringssesongens start og slutt. 

Gulvvarme:

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstige 27°C noe sted. Gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem med overflateføler tilpasset tregulv eller et forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Fuktsperre skal alltid brukes for gulv med gulvvarme. Det skal være montert shuntventil på vannbårne gulvvarmesystemer. Det anbefales å montere romtermostater med infrarød gulvføler. For å sikre at overflate temperaturen ikke blir for høy anbefales det å benytte romtermostater med infrarød gulvsensor som måler overflate temperaturen og sikrer at den ikke overstiger 27 C. Dette gjelder også under tepper o.l
Bord med vanlig not og fjær skal legges med såkalt tett punktliming. 

NB! Når varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer enn normalt og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden. 

Ved gulvvarmesystemer bestående av bærende spon- eller HDF plate med utfreste riller til varmerør skal det forsikres om at platene er godkjente som bærende undergulv.  Før parkett legges det PE folie og egnet underlag. Her monteres gulvet på PE folie og egnet underlag på gulvvarmesystemet. Vær oppmerksom på at gulvet alltid skal monteres på tvers av varmerørenes retning! Det er viktig at varmefordelingsplatene ligger fast og plant, da det ellers kan forårsake knirkelyd i tregulvet. Monteringen av gulvarmeplater skal utføres i henhold til leverandørens anvisninger. Gulvvarmesystemer basert på polystyrenplater med freste spor med gulvvarmerør og varme fordelingsplater anbefales det at det legges en kraftig gulvpapp samt gulvspon/gulvgips. NB! Det kan oppstå litt større bevegelser og sprekkdannelser i tregulv med gulv- varme varmerør. 

Unngå store og raske temperatursvingninger av gulvvarmen ettersom det innebærer stor påkjenning på gulvet. Bøk og lønn beveger seg mer enn andre tresorter, og vi fraråder derfor bruk av disse tresortene sammen med gulvvarme. Overhold retningslinjene for maksimalt flatemål. På lamell anbefales en maks tykkelse på 15mm

Eventuell tape skal ikke festes direkte på parkettflaten. 

Fotlister:

Fotlister må ikke presses ned mot tregulvet, ettersom gulvet da kan låses. Fotlistenes tykkelse skal tilpasses etter bevegelsfugens størrelse. Benytt fotlister som er min. 15 mm tykke. 

Fugemasse: 

Ved fuging mot tregulv skal fugen utformes etter leverandørens anvisning. Feil utformet fuge eller bruk av feil fugemasse kan forårsake fastlåsning av tregulvet. 

Tildekking:

Etter legging og eventuell gulvbehandling skal parkettgulvet dekkes til dersom det er fare for at folk skal gå på det eller skitne det til før det skal tas i bruk. Beskyttelsesmaterialet skal være diffusjonsåpent og må ikke misfarge den ferdige gulvflaten. Eventuell tape skal ikke festes direkte på parkettflaten.

 

VIKTIG INFORMASJON TIL GULVLEGGER:

Alle delene av dette parkettgulvet har blitt nøye kontrollert under hele produksjonsprosessen. Hvis du likevel oppdager at et av bordene ikke er av samme kvalitet som resten, må du ikke montere dette bordet. 
Hvis et bord av mangelfull kvalitet monteres, kan ikke produsent eller selger holdes ansvarlig for sluttresultatet. Vi tar bare på oss ansvaret for bordet av mangelfull kvalITET.

 

LEGGING HELLIMT 

GENERELLT: Denne anvisning er et supplement for leggeanvisning for flytende. For informasjon om forutsetninger, akklimatisering, bevegelsesfuge og annet som ikke er angitt her, se tidligere avsnitt i denne anvisningen. Anbefaler ikke ufaglærte å utføre helliming av gulv.

BETINGELSER:

Før gulvlegging starter skal fuktinnhold i undergulv kontrolleres. Kontroll utføres i henhold til NS 3511 og NS 3512 avhengig om det er betong- eller trebasert underlag. På flytesparkel og betong kan plastesten være til hjelp der 1 m2 av 0.20 plast teipes ned til gulvet slik at det ligger lufttett ned til flaten. La ligge i 24 timer. Er det kondens eller fargefoskjell er det ikke tørt. 

PLANLEGGING:

Det anbefales at de to første bordradene tilskjæres før nedliming starter. Eventuelt måles rommet opp og de første radene legges ut fra midten.

Kontroller at det ikke er feil eller mangler på bord før de monteres da det kan være vanskelig å fjerne disse etter liming. Vær spesielt oppmerksom på at plank kan variere i farge og struktur. Det er derfor viktig at man tar høyde for dette og er spesielt oppmerksom når gulvet hellimes. Det anbefales derfor at det legges ut et større område løslagt hvor bordene sorteres og graderes slik at det ferdige resultatet ser naturlig og ensarted ut før bordene limes ned. 

Dersom det er bevegelsesfuger i undergulvkonstruksjonen skal disse alltid føres opp gjennom gulvet og gulvet deles her opp med en bevegelsesfuge på min 20 mm.
 

BEVEGELSESFUG:

Tre er et levende materiale, noe som betyr at et parkettgulv kommer til å utvide seg eller krympe avhengig av hvordan inneklimaet varierer i løpet av året. På grunn av dette må du lage et mellomrom (en bevegelsesfuge) på minst 1,5 mm pr breddemeter med gulv, men beregn minst 8 -10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og terskler, rør, trapper, stolper, åpne peiser, steingulv osv. Bevegelsesfugen skjules med en list eller sokkel. 

Maksimal leggeflate:

Den maksimale gulvbredden er 12 m, og lengden er 20 m. Større områder må deles opp med bevegelsesfuger som dekkes med list eller fugemasse utført etter leverandørens anvisninger. 

 

Not & Fjær:

Bord med not & fjær skal kun limes i kortenden. Bordene legges som normalt med slagkloss og hammer. Stopper kan også brukes for å holde bordene sammen. Viktig å legge litt vekt over områder som er lagt til limet er herdet.

LIMTYPE:


Vi anbefaler Fugger MS parkettlim. En løsmiddelfri MS lim som herder ved hjelp av luftens fuktighet.
 

LIMING:

Påfør ikke lim på for store overflater av gangen. Tregulvet skal legges i vått lim. Sørg for at det er god oversmitting mellom tregulv og lim. Når montering er avsluttet skal gulvet være fritt for trafikk/gangtrafikk natten over. Dette gjelder ikke dersom oversmitting skal kontrolleres. I slike tilfeller kan man gå forsiktig på gulvet etter ca 1 time. Ved lett banking på gulvet vil en hul lyd avsløre hvor det ikke er oversmitting. Disse stedene skal belastes med sandsekk til neste dag. 

Ved påføring av lim på betongunderlag slites limspreder raskt. Vær oppmerksom på dette og skift ut limspreder ved behov slik at korrekt mengde lim til enhver tid påføres. Følg anvisning fra leverandør i forhold til lim mengde, type lim spreder og annet.

GULVVARME:

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstige 27°C noe sted. Gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem med overflateføler tilpasset tregulv eller et forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Det skal være montert shuntventil på vannbårne gulvvarmesystemer. Det anbefales å montere romtermostater med infrarød gulvføler. For å sikre at overflate temperaturen ikke blir for høy anbefales det å benytte romtermostater med infrarød gulvsensor som måler overflate temperaturen og sikrer at den ikke overstiger 27 C. 

NB! Når varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer
enn normalt og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden. 

Ved gulvvarmesystemer bestående av bærende spon- eller HDF plate med utfreste riller til varmeslanger skal det forsikres om at platene er godkjente som bærende undergulv. Videre anbefales det at på disse systemer legges kraftig gulvpapp (500 gram/m2) samt gulvspon da det i noen tilfeller kan oppstå knirkelyder fra varmefordelingsplatene. 

Det er viktig at varmefordelingsplatene ligger fast og plant, da det
ellers kan forårsake knirkelyd i tregulvet. Monteringen av gulvarmeplater skal utføres i henhold til leverandørens anvisninger.
Gulvvarmesystemer basert på polystyrenplater med freste spor med gulvvarmerør og varme fordelingsplater anbefales det på samme måte
at det legges gulvpapp og gulvspon. Leverandørens anvisning for montering av flytende gulvspon skal følges. NB! Det kan oppstå litt større bevegelser og sprekkdannelser i tregulv med gulvvarme. Overflatetemperaturen skal ikke overstige 27° C. Dette gjelder også under tepper o.l 

LIMGUIDE:

Limforbruket er ca 1 kg lim/m2 ± 200 g avhengig av underlaget og limprodusent. Sjekk altid bruksanvisning. På betong og flytesparkel ved andre limprodusenter en Fugger kan det være påkrevd priming.  Se også til at flytesparkelen som er brukt er god nokk for helliming. 

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook Black Round
  • YouTube - Black Circle