LEGGEANVISNING / FDV

LEGGING HELLIMT 

GENERELLT: Denne anvisning er et supplement for leggeanvisning for flytende. For informasjon om forutsetninger, akklimatisering, bevegelsesfuge og annet som ikke er angitt her, se tidligere avsnitt i denne anvisningen. Anbefaler ikke ufaglærte å utføre helliming av gulv.

BETINGELSER:

Før gulvlegging starter skal fuktinnhold i undergulv kontrolleres. Kontroll utføres i henhold til NS 3511 og NS 3512 avhengig om det er betong- eller trebasert underlag. På flytesparkel og betong kan plastesten være til hjelp der 1 m2 av 0.20 plast teipes ned til gulvet slik at det ligger lufttett ned til flaten. La ligge i 24 timer. Er det kondens eller fargefoskjell er det ikke tørt. 

PLANLEGGING:

Det anbefales at de to første bordradene tilskjæres før nedliming starter. Eventuelt måles rommet opp og de første radene legges ut fra midten.

Kontroller at det ikke er feil eller mangler på bord før de monteres da det kan være vanskelig å fjerne disse etter liming. Vær spesielt oppmerksom på at plank kan variere i farge og struktur. Det er derfor viktig at man tar høyde for dette og er spesielt oppmerksom når gulvet hellimes. Det anbefales derfor at det legges ut et større område løslagt hvor bordene sorteres og graderes slik at det ferdige resultatet ser naturlig og ensarted ut før bordene limes ned. 

Dersom det er bevegelsesfuger i undergulvkonstruksjonen skal disse alltid føres opp gjennom gulvet og gulvet deles her opp med en bevegelsesfuge på min 20 mm.
 

BEVEGELSESFUG:

Tre er et levende materiale, noe som betyr at et parkettgulv kommer til å utvide seg eller krympe avhengig av hvordan inneklimaet varierer i løpet av året. På grunn av dette må du lage et mellomrom (en bevegelsesfuge) på minst 1,5 mm pr breddemeter med gulv, men beregn minst 8 -10 mm mellom gulv og vegg rundt hele rommet. Dette gjelder også mellom gulvet og terskler, rør, trapper, stolper, åpne peiser, steingulv osv. Bevegelsesfugen skjules med en list eller sokkel. 

Maksimal leggeflate:

Den maksimale gulvbredden er 12 m, og lengden er 20 m. Større områder må deles opp med bevegelsesfuger som dekkes med list eller fugemasse utført etter leverandørens anvisninger. 

 

Not & Fjær:

Bord med not & fjær skal kun limes i kortenden. Bordene legges som normalt med slagkloss og hammer. Stopper kan også brukes for å holde bordene sammen. Viktig å legge litt vekt over områder som er lagt til limet er herdet.

LIMTYPE:


Vi anbefaler Fugger MS parkettlim. En løsmiddelfri MS lim som herder ved hjelp av luftens fuktighet.
 

LIMING:

Påfør ikke lim på for store overflater av gangen. Tregulvet skal legges i vått lim. Sørg for at det er god oversmitting mellom tregulv og lim. Når montering er avsluttet skal gulvet være fritt for trafikk/gangtrafikk natten over. Dette gjelder ikke dersom oversmitting skal kontrolleres. I slike tilfeller kan man gå forsiktig på gulvet etter ca 1 time. Ved lett banking på gulvet vil en hul lyd avsløre hvor det ikke er oversmitting. Disse stedene skal belastes med sandsekk til neste dag. 

Ved påføring av lim på betongunderlag slites limspreder raskt. Vær oppmerksom på dette og skift ut limspreder ved behov slik at korrekt mengde lim til enhver tid påføres. Følg anvisning fra leverandør i forhold til lim mengde, type lim spreder og annet.

GULVVARME:

Varmesystemet skal være utformet slik at det gir jevn varme over hele gulvflaten og aldri overstige 27°C noe sted. Gjelder også under tepper, skap osv. For å oppnå dette kreves det et selvbegrensende varmesystem med overflateføler tilpasset tregulv eller et forskriftsmessig utformet system for vannbåren varme. Det skal være montert shuntventil på vannbårne gulvvarmesystemer. Det anbefales å montere romtermostater med infrarød gulvføler. For å sikre at overflate temperaturen ikke blir for høy anbefales det å benytte romtermostater med infrarød gulvsensor som måler overflate temperaturen og sikrer at den ikke overstiger 27 C. 

NB! Når varmen passerer gjennom parkettgulvet, tørkes gulvet ut mer
enn normalt og det kan oppstå små sprekker under oppvarmingsperioden. 

Ved gulvvarmesystemer bestående av bærende spon- eller HDF plate med utfreste riller til varmeslanger skal det forsikres om at platene er godkjente som bærende undergulv. Videre anbefales det at på disse systemer legges kraftig gulvpapp (500 gram/m2) samt gulvspon da det i noen tilfeller kan oppstå knirkelyder fra varmefordelingsplatene. 

Det er viktig at varmefordelingsplatene ligger fast og plant, da det
ellers kan forårsake knirkelyd i tregulvet. Monteringen av gulvarmeplater skal utføres i henhold til leverandørens anvisninger.
Gulvvarmesystemer basert på polystyrenplater med freste spor med gulvvarmerør og varme fordelingsplater anbefales det på samme måte
at det legges gulvpapp og gulvspon. Leverandørens anvisning for montering av flytende gulvspon skal følges. NB! Det kan oppstå litt større bevegelser og sprekkdannelser i tregulv med gulvvarme. Overflatetemperaturen skal ikke overstige 27° C. Dette gjelder også under tepper o.l 

LIMGUIDE:

Limforbruket er ca 1 kg lim/m2 ± 200 g avhengig av underlaget og limprodusent. Sjekk altid bruksanvisning. På betong og flytesparkel ved andre limprodusenter en Fugger kan det være påkrevd priming.  Se også til at flytesparkelen som er brukt er god nokk for helliming. 

  • Instagram - Black Circle
  • Facebook Black Round
  • YouTube - Black Circle